שמירה על פרטיות ואבטחת נתונים

  1. האתר מתחייב לשמור על סודיות ופרטיות הגולש ולא להעביר פרטים של הלקוח (לרבות כתובת דואר אלקטרוני) לשום גורם אחר ללא הסכמתו.
  2. פרטי הלקוחות שמורים במערכת האתר והאתר לא שומר פרטי כרטיסי אשראי כלל וכל רכישות האשראי מתבצעות דרך ספקי החיוב העומדים בתקני האבטחה המחמירים ביותר.
  3. עם הרשמה לאתר, הלקוח נרשם לרשימת התפוצה של המוכר ומקבל דיוור עם מאמרים, מבצעים ומידע נוסף. בכל רגע ניתן להסיר עצמך מקבלת המיילים.
  4. כאשר מידע ונתונים מוזנים באמצעות האינטרנט, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על ידי אחרים ברשת, המוכר אינו אחראי על כל נזק/ אובדן/ הפסד / הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או צד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. למען הסר ספק מובהר כי המוכר לא יהא אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות המופיעות באתר. המוכר אינו אחראי לתוכנם של אותם אתרים (LINKS) על המידע המופיע בשירותים באמצעות קישוריות ולנתונים המתפרסמים בהם.
  5. המוכר יהא רשאי להשתמש במידע האישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד (COOKIES), ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב. למרות זאת יש לשים לב שחלקים באתר או שירותי חיפוש לא יתפקדו כראוי אם המשתמש יסרב לקבל את ה .COOKIES
  6. בנוסף לאמור לעיל, המוכר רשאי לתעד את כתובות ה IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם יתקל חלילה בנסיון הונאה או תרמית תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.
  7. המוכר לא יחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע , כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים כלל ואמצעי מחשבים בפרט.

תפריט ראשי

עגלת הקניות Have a coupon ?
  • אין מוצרים בעגלת הקניות.